Високоsидните внатрешни единици се дизајнирани за поставување на sид во близина на таванот во просториите

шифра:73836
Цена: 7399 ден.
шифра:73539
Цена: 9499 ден.
шифра:73837
Цена: 8199 ден.
шифра:73540
Цена: 8899 ден.
шифра:73838
Цена: 9099 ден.
шифра:73541
Цена: 14499 ден.
шифра:73839
Цена: 12999 ден.
шифра:73542
Цена: 17499 ден.