Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30690
Цена: 651 447 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30691
Цена: 695 688 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30692
Цена: 1 022 330 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MV6-252WV2GN1 MV6-280WV2GN1 MV6-335WV2GN1 MV6-400WV2GN1 MV6-450WV2GN1 MV6-500WV2GN1 MV6-560WV2GN1  MV6-615WV2GN1 MV6-670WV2GN1 MV6-730WV2GN1 MV6-785WV2GN1 MV6-850WV2GN1 MV6-900WV2GN1
Тип V6 Series VRF
Приклучок на струја (Ph-V-Hz) 380-415/3/50(60)
Капацитет 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 32
Ладење Капацитет kW 25,2 28 33,5 40 45 50 56 61,5 67.0 73.0 78.5 85.0 90.0
kBtu/h 86,0 95,5 114,3 136,5 153,5 170,6 191,1 209,8 228.6 249.1 267.8 290.0 307.1
Влезна моќ kW 5,93 6,75 8,7 9,9 12,0 12,5 15,1 18,4 18.1 20.9 24.2 27.4 31.0
EER kW/kW 4,25 4,15 3,85 4,05 3,75 4,0 3,7 3,35 3.70 3.49 3.25 3.10 2.90
Греење (Oценето) Капацитет kW 25,2 28 33,5 40 45 50 56 61,5 67.0 73.0 78.5 85.0 90.0
kBtu/h 86,0 95,5 114,3 136,5 153,5 170,6 191,1 209,8 228.6 249.1 267.8 290.0 307.1
Влезна моќ kW 4,82 5,46 6,6 8,5 9,8 10,6 12,7 15,0 15.33 18.11 21.16 22.9 25.7
COP kW/kW 5,23 5,13 5,1 4,7 4,6 4,7 4,4 4,1 4.37 4.03 3.71 3.71 3.50
Греење (Максимално) Капацитет kW 27,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 75.0 81.5 87.5 95.0 100.0
kBtu/h 92,1 107,5 128,0 153,5 170,6 191,1 215,0 235,4 255.9 278.1 298.6 324.1 341.2
Влезна моќ kW 5,39 6,54 7,88 10,27 11,76 12,84 15,29 17,78 18.56 21.68 26.04 27.78 30.67
COP kW/kW 5,01 4,82 4,76 4,38 4,25 4,36 4,12 3,88 4.04 3.76 3.36 3.42 3.26
Внатрешни единици што може да се поврзат Вкупен Капацитет 50 -130 % од надворешната единица
Mаксимална количина 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53
Компресор Тип DC Inverter
Количина 1 2
Мотор на дување Тип DC
Количина 1 2
max.ESP Pa 20 стандардно; до 80 опција за прилагодување 20 стандардно; до 120 опција за прилагодување
Фреон Тип R410
Фабричко полнење Kg 11 13 17 22 25
Конекција на цевки Течни цевки mm ф12,7 Ф15,9 Ф15,9 Ф19,1 Φ19.1 Φ22.2 Φ22.2
Гасни цевки mm ф25,4 Ф28,6 Ф31,8 Φ31.8 Φ31.8 Φ38.1
 Проток на воздух m3/h 11000 13000 17000 25000 24000
Ниво на звучен притисок dB(A) 58 60 62 65 66 67 68 68
Ниво на звучна струја dB(A) 78 81 85 88 89 90 90
Нето димензија (W×H×D) mm  990×1635×790 1340×1635×850 1340×1635×825 1730 × 1830 × 850 1730 × 1830 × 850
Бруто димензија(WxHxD) mm 1090x1805x860 1405x1805x910 1800×2000×910 1800×2000×910
Нето тежина Kg 227 277 348 430 475
Бруто тежина Kg 242 304 368 453 507
Опсег на работа ладење (℃)  -5~48 -5 to 48
греење (℃)  -25~24 -25 to 24