Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30683
Цена: 704 102 ден

Достапно

Шифра:30684
Цена: 842 142 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MV6-R252WV2RN1 MV6-R280WV2RN1 MV6-R335WV2RN1 MV6-R400WV2RN1 MV6-R450WV2RN1 MV6-R500WV2RN1 MV6-R560WV2RN1 MV6-R615WV2RN1 MV6-R680WV2RN1 MV6-R735WV2RN1 MV6-R785WV2RN1 MV6-R835WV2RN1 MV6-R900WV2RN1 MV6-R950WV2RN1 MV6-R1000WV2RN1 MV6-R1070WV2RN1 MV6-R1120WV2RN1 MV6-R1185WV2RN1 MV6-R1235WV2RN1 MV6-R1300WV2RN1 MV6-R1350WV2RN1 MV6-R1400WV2RN1 MV6-R1450WV2RN1 MV6-R1500WV2RN1
Приклучок на струја (Ph-V-Hz) 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Капацитет 8 10 12 14 16 18 10HP+10HP 10HP+12HP 10HP+14HP 12HP+14HP 12HP+16HP 12HP+18HP 16HP+16HP 16HP+18HP 18HP+18HP 12HP+12HP+14HP 12HP+12HP+16HP 12HP+14HP+16HP 12HP+16HP+16HP 14HP+16HP+16HP 16HP+16HP+16HP 16HP+16HP+18HP 16HP+18HP+18HP 18HP+18HP+18HP
Ладење Капацитет kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 68.0 73.5 78.5 83.5 90.0 95.0 100.0 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0
Влезна моќ kW 5.25 7.18 8.64 9.83 12.00 13.81 14.36 15.82 17.01 18.46 20.64 22.45 24.00 25.81 28.72 27.10 29.27 30.46 32.64 33.83 36.00 37.81 39.62 41.44
EER kW/kW 4.27 3.90 3.88 4.07 3.75 3.62 3.90 3.89 4.00 3.98 3.80 3.72 3.75 3.68 3.48 3.95 3.83 3.89 3.78 3.84 3.75 3.70 3.66 3.62
Греење (Oценето) Капацитет kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 68.0 73.5 78.5 83.5 90.0 95.0 100.0 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0
Влезна моќ kW 3.96 5.46 6.57 8.26 9.78 11.90 10.92 12.03 13.72 14.83 16.35 18.47 19.57 21.69 21.83 21.40 22.92 24.62 26.13 27.83 29.35 31.47 33.59 35.71
COP kW/kW 5.66 5.13 5.10 4.84 4.60 4.20 5.13 5.11 4.96 4.96 4.80 4.52 4.60 4.38 4.58 5.00 4.89 4.81 4.73 4.67 4.60 4.45 4.32 4.20
Греење (Максимално) Капацитет kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 76.5 82.5 87.5 93.5 100.0 106.0 112.0 120.0 125.0 132.5 137.5 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0
Влезна моќ kW 4.69 7.12 9.48 9.78 12.26 14.77 14.24 16.60 16.90 19.27 21.74 24.25 24.52 27.03 29.54 28.75 31.23 31.53 34.01 34.31 36.79 39.29 41.80 44.31
COP kW/kW 5.33 4.43 3.95 4.60 4.08 3.79 4.43 4.16 4.53 4.28 4.02 3.86 4.08 3.92 3.79 4.17 4.00 4.20 4.04 4.23 4.08 3.97 3.88 3.79
Внатрешни единици што може да се поврзат Вкупен Капацитет 50 -200 % капацитет од надворешните единици 50 -200 % капацитет од надворешните единици 50 -200 % капацитет од надворешните единици 50 -200 % капацитет од надворешните единици
Mаксимална количина 64 64 64 64
Компресор Тип DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter
Количина 1 2 3
Мотор на дување Тип Propeller Propeller Propeller Propeller
Тип на мотор DC DC DC DC
Количина 1 2 3 4 4 5 6
Статичен притисок Pa 0,20,40,60,80(Selectable) 0,20,40,60,80(Selectable) 0,20,40,60,80(Selectable) 0,20,40,60,80(Selectable)
Фреон Тип R410A R410A R410A R410A
Фабричко полнење Kg 8 10 16 16 18 18 20 26 28 30
Конекција на цевки Течни цевки mm Φ12.7 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1 Φ19.1 Φ19.1 Φ19.1
Низок притисок на гасни цевки mm Φ25.4 Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ34.9 Φ34.9 Φ34.9 Φ41.3 Φ41.3
Висок притисок на гасни цевки mm Φ19.1 Φ22.2 Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ34.9 Φ34.9
 Проток на воздух m3/h 9000 9500 10000 14000 14900 15800 19000 19500 23500 24000 24900 25800 29800 30700 31600 34000 34900 38900 39800 43800 44700 45600 46500 47400
Ниво на звучен притисок dB(A) 58 58 60 61 64 65 61 62 63 64 65 66 67 68 68 65 67 67 68 68 69 69 69 70
Ниво на звучна струја dB(A) 78 78 81 81 88 88 81 83 83 84 89 89 91 91 91 86 89 89 91 91 93 93 93 93
Нето димензија (W×H×D) mm 990×1635×790 1340×1635×825 (990×1635×790)×2 (990×1635×790)×2 990×1635×790+ 1340×1635×825 990×1635×790+1340×1635×825 (1340×1635×825)×2 (990×1635×790)×2+1340×1635×825 990×1635×790+(1340×1635×825)×2 (1340×1635×825)×3
Бруто димензија(WxHxD) mm 1090×1805×860 1405×1805×910 (1090×1805×860)×2 (1090×1805×860)×2 1090×1805×860+1405×1805×910 1090×1805×860+1405×1805×910 (1405×1805×910)×2 (1090×1805×860)×2+1405×1805×910 1090×1805×860+(1405×1805×910)×2 (1405×1805×910)×3
Нето тежина Kg 232 300 232×2 232×2 232+300 232+300 300×2 232×2+300 232+300×2 300×3
Бруто тежина Kg 248 325 248×2 248×2 248+325 248+325 325×2 248×2+325 248+325×2 325×3
Опсег на работа ладење (℃) DB -15 ~ 52 -15 ~ 52 -15 ~ 52 -15 ~ 52
греење (℃) WB -25 ~ 19 -25 ~ 19 -25 ~ 19 -25 ~ 19
санитарна топла вода (℃) DB -20 ~ 43 -20 ~ 43 -20 ~ 43 -20 ~ 43