ОПТИМИЗИРАН ДИЗАЈН ЗА МАЛИ ОБЈЕКТИ

Две опции: Стандард и Мини Серија
Капацитет до 18kw
Поврзување до 9 внатрешни единици
Refrigerant Cooling PCB (достапна само за Mini C серија ) Прецизна технологија за контрола на масло
Напредна технологија за бучавост
Компактна, Лесна инсталација

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:30685
Цена: 181 885 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:30686
Цена: 146 872 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30687
Цена: 152 429 ден