Самостоечките климатизери се погодни за во лоби, ресторани, големи хали, продавници и конференциски сали. Тие се едноставни за инсталирање, создаваат моќен проток на воздух насочен од два реда лулери, инсталирани на подот од просториите и изглед сличен на орманот. Тие се користат во области каде што е невозможно да се користи површината на sидовите и таваните и каде висината на таванот е и до 5 м или голема стаклена површина,  додека пак подот се користи за залихи. Секоја единица се контролира со индивидуална или централна контрола.

МОДЕЛИ

Достапно

Шифра:75557
Цена: 99 999 ден

Не е  достапно

Шифра:73241
Цена:  ден

Достапно

Шифра:73659
Цена: 169 999 ден

Достапно

Шифра:75149
Цена: 179 999 ден