Самостоечките климатизери се погодни за во лоби, ресторани, големи хали, продавници и конференциски сали. Тие се едноставни за инсталирање, создаваат моќен проток на воздух насочен од два реда лулери, инсталирани на подот од просториите и изглед сличен на орманот. Тие се користат во области каде што е невозможно да се користи површината на sидовите и таваните и каде висината на таванот е и до 5 м или голема стаклена површина,  додека пак подот се користи за залихи. Секоја единица се контролира со индивидуална или централна контрола.

МОДЕЛИ

Достапно

шифра:75557
Цена: 114 999 ден.

Не е  достапно

шифра:73241
Цена: 139 999 ден.

Достапно

шифра:73659
Цена: 169 999 ден.

НеДостапно

шифра:75149
Цена: 179 999 ден.