Флексибилна позиција на внес на воздух
Насоката на влезот на воздухот е одзади како стандард или може да се смени на дното.
Вградената пумпа за одвод може да ја подигне кондензатната вода до 750мм.
Дистрибуција на проток на воздух во повеќе канали
Единиците се погодни за различни типови простории, нејзината повеќеканална дистрибуција на воздух ви дава удобност во секој агол.
Вграден влез на свеж воздух за да се создаде поудобна околина.
Вклучени се стандардни функционални порти како далечинско вклучување / исклучување, прекинувач за сув контакт и излез на сигнал за аларм.

МОДЕЛИ

шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:
Цена: ден.
шифра:73557
Цена: 143999 ден.
шифра:
Цена: ден.

шифра:73558
Цена: 165999 ден.
шифра:73559
Цена: 178999 ден.